27102012 127 27102012 126

 Midtvest husflid

Midtvest Husflid er din lokale husflidsforening og medlem af FORA

Vi afholder løbende gennem året  kurser i aktiveteter inden for husflid:

smykkefremstilling og design,

tasker af gummi  og andre materialer,

glaskunst,

trædrejning,

knipling,

patchwork,

og mange andre emner.

Du er med til at bestemme, hvilke kurser der skal oprettes, så har du en god ide så kontakt os!

Hver anden mandag fra oktober til og med marts afholder vi husflidsaftener. Hver aften har et tema, hvor der er en der vil fortælle, vise eksempler på og instruerer i sin husflids aktivitet. Det kan være thebrevsfoldning, gimpning, knipling, blomsterbinding,knytning, kortfremstilling. Kun fantasien sætter grænser

 

 

Hvor kan du møde os ? - se under  Andre aktiviteter.

 

 

Medlemskab af Midtvest Husflid koster om året:

Enkelt person  150,- og ægtepar 225,-

Børn under 16 år går under forældrenes medlemskab

27102012 12427102012 117 

 

Vi dækker Ringkøbing -Skjern kommune.

drejning4Fra et kursus i drejning.

 

 

 

Foreningens dataansvarlige er bestyrelsen bag, Midtvest husflid, der består af:

 

Anne Margrethe Vej, tlf. 23308414, mail: annevej@mail.dk

Kresten Vej Nørgaard, tlf. 23678811, Mail: Krestenvn@gmail.com

Grethe Dyrsøe Larsen, tlf.24660351, mail: grethelarsen@privat.dk

Birgitte Jakobsen, tlf. 20993635, mail:birgitte.jakobsen@rksk.dk

Christine Jackobsen, tlf. 29904387, mail lakrizz33@hotmail.com

 

Vi behandler persondata med det formål at registrere medlemskaber og informere om foreningens aktiviteter for medlemmerne.

 

Vi bruger personoplysningerne

  • ved opkrævning af medlemskontigent,
  • ved udsendelse af indbydelse til at deltage i udflugter eller andre arrangementer.
  • til øvrige informationer, såsom vores kursusprogram, husflidsaftener mm.

 

De oplysninger, vi behandler, er følgende:

Navn

Adresse

Telefonnummer

Mailadresse

 

De personer, vi behandler oplysninger om, er medlemmer af Midtvest husflid

 

Ved udsendelse af mails til medlemmer bruges altid BCC, så det enkelte medlem ikke kan se, hvem mailen i øvrigt er sendt til.

 

 

Bestyrelsesmedlemmer må opbevare de informationer, der er relevante for at kunne varetage deres bestyrelsespost.

 

 

Børstet keramik børstet keramik- husflidsaften

Se vores spændende program under:

Kurser

Husflidsaftener

og

Andre aktiviteter, hvor vi har debataften og genbrugsdag 

 

 

Generalforsamling

Midtvest afholder ordinær general forsamling mandag d.15. marts. 2021. kl. 19.00
på Amagerskolen
Dagsorden:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Aflæggelse og godkendelse af årsberetning ved formand og skoleleder
3. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer og skoleleder
4. Fremlæggelse og drøftelse af planer for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer. På valg er: Anne, Kresten og Christine.
7. Valg af 1 suppleanter: På valg er: der er pt. ingen
8. Valg af revisor.På valg er: Erik Jørgensen
9. Valg af en revisorsuppleant. På valg er: Søren Nørgaard
10. Eventuelt
 
Efter generalforsamlingen er der kaffe og påskeklip for de, der har lyst. Det ville være rart med en tilmelding til Anne 23308414