27102012 127 27102012 126

 Midtvest husflid

Midtvest Husflid er din lokale husflidsforening og medlem af FORA

Vi afholder løbende gennem året  kurser i aktiveteter inden for husflid:

smykkefremstilling og design,

tasker af gummi  og andre materialer,

glaskunst,

trædrejning,

knipling,

patchwork,

og mange andre emner.

Du er med til at bestemme, hvilke kurser der skal oprettes, så har du en god ide så kontakt os!

Hver anden mandag fra oktober til og med marts afholder vi husflidsaftener. Hver aften har et tema, hvor der er en der vil fortælle, vise eksempler på og instruerer i sin husflids aktivitet. Det kan være thebrevsfoldning, gimpning, knipling, blomsterbinding,knytning, kortfremstilling. Kun fantasien sætter grænser

 

 

Hvor kan du møde os ? - se under  Andre aktiviteter.

 

 

Medlemskab af Midtvest Husflid koster om året:

Enkelt person  150,- og ægtepar 225,-

Børn under 16 år går under forældrenes medlemskab

27102012 12427102012 117 

 

Vi dækker Videbæk kommune, Skjern kommune og Egvad kommune samt  6940 Lem.

 Hvert år kan du finde os på  Husflids festivallen, der afholdes på den Danske Husflids efterskole i Skjern.

Festivallen afholdes i week-enden der slutter uge 45.

drejning4Fra kurset i drejning.

 

 

 

Børstet keramik børstet keramik- husflidsaften

Se vores spændende program under:

Kurser

Husflidsaftener

og

Andre aktiviteter, hvor vi har debataften og genbrugsdag 

 

 

Generalforsamling

Midtvest afholder ordinær general forsamling anden  torsdag i marts. . kl. 19.00

på Den Danske Husflidsefterskole, Skolebyen, 6900 Skjern 

Dagsorden:

1.                                     Valg af dirigent og stemmetællere

2.                                     Aflæggelse og godkendelse af årsberetning  ved formand og skoleleder

3.                                     Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer og skoleleder

4.                                     Fremlæggelse og drøftelse af planer for det kommende år.

5.                                     Vedtægtsændringer

6.                                     Valg af bestyrelsesmedlemmer

                                        På valg er:                                       

7.                                     Valg af 2 suplianter: På valg er:                             

8.                                     Valg af en  revisor

                                         På valg er:                                      

9.                                     Valg af en revisorsupleant

                                        På valg er:

10                                   Eventuelt

 

 

 

Bestyrelsen for Midtvest Husflid

Anne M. Vej, Tlf. 23308414. annevej@mail.dk

Grethe Larsen, Tlf. 97 352417

Christine Jakobsen

Inge Vognsen, Tlf. 97370747

Birgitte Jakobsen Tlf. 22993635  

 

Referat af :

Generalforsamling i  Midtvest Husflid  torsdag d. 8. marts 2018 kl. 19.00  på Design- og håndværkerefterskolen i Skjern.

  1. Valg af dirigent.

Søren Nørgaard.

  1. Aflæggelse af årsberetning ved formand og skoleleder.

Anne Vej aflagde formandens årsberetning. Hun nævnte i beretningen om stabilt fremmøde til husflidsaftener på mellem  4 og 10 deltagere.  Foreningen deltog  med stand på  markedet i Vorbasse samt i Stumpemarkeder i Herning forår og efterår. Derudover deltog vi  i Husflidsmessen på Dhe, i  Historisk Dyrskue på Bundsbæk Mølle og  i FORA`s årsmøde.  

I skoleleders fravær fremlagde Anne vej beretning.

Der er gennemført 2 kniplekurser i 2017. Et malerkursus var planlagt, men sygdom fik skubbet kurset til 2018, hvor det er afholdt i februar måned.

Tilskuddet til kurserne fra Kommunen opgøres hvert år med udgangspunkt i afholdte kurser i året før, (2017) og forventet antal kurser i det kommende år.(2018).

Ny afgift til netbankforsikring opkræves af Skjern Bank .

Begge beretninger blev godkendt.

 

  1. Aflæggelse og godkendelse af revideret regnskab ved kasserer og skoleleder.

Inge Vognsen fremlagde regnskab for Midtvest Husflid.  Det viste et overskud på 2038 kr.

I fravær af skoleleder fremlagde Anne Vej regnskabet. Det viste et overskud på 5275,19 kr hvoraf det forventes, at ca. 5000 kr. er gæld til kommunen.(trækkes i 2018) Reel overskud er derfor reduceret til ca. 275 kr.

Der var ønske om en mere fyldestgørende tekst med notehenvisning til de enkelte konti i regnskabet. 

Begge regnskaber blev godkendt.

  1. Fremlæggelse af planer for det kommende år.

Følgende punkter blev nævnt for 2018 :  a) 3 kurser i knipling   b)  1 malerkursus.  c)  Afholde husflidsaftener hver 2. mandag.  Ca 7-8 gange henholdsvis før  og efter jul.  d) Deltage i Stumpemarked og Vorbasse Marked.

  1. Indkomne forslag. Ingen forslag modtaget.
  2. Valg af bestyrelsesmedlemmer.

Birgitte og Inge V. var på valg og blev genvalgt.

 

  1. Valg af 1 suppleant.

Ingen foreslået eller valgt!

  1. Valg af revisor.

Søren Nørgaard blev genvalgt.

  1. Valg af revisorsuppleant.

Vibeke Søby  valgt.

Inge Vognsen foreslår, at generalforsamlingen bliver af holdt i forbindelse med en husflidsaften.

Drejebænke bruges ikke. Anne foreslår salg eller bortgivning af dem.

Deltagelse i Husflidsfestival på Dhe blev vendt. Alle bør få bud om at deltage. Interesserede melder sig til og forpligtiger sig til at deltage i weekenden, hvor udstillingen er.

Intet  ønske om medlemskab af Radio Ådalen.

Ovenstående punkter kan ikke vedtages, men kan tages op på kommende bestyrelsesmøder.

Næste bestyrelsesmøde er 23. april 2018.

 

Ref. Søren Nørgaard.